Företagsinformation

Företagsinformation

Conductix-Wampfler GmbH
Rheinstr. 27 + 33
DE-79576 Weil am Rhein
Telefon: +49 (0) 7621-662-0
Telefax: +49 (0) 7621-662-144
E-post:
info.de@conductix.com


VD:
François Bernès


Företagets huvudkontor:
Weil am Rhein
Registreringsdomstol: Freiburg
HRB 708108


Momsidentifikationsnummer:
DE 232 028 459


Redaktionellt ansvarig i enlighet med § 55 RStV
François Bernès


Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehållet

Conductix-Wampfler GmbH tar inget ansvar för aktualiteten, korrektheten eller fullständigheten av den information som lämnas, trots noggrann granskning av innehållet. Conductix-Wampfler GmbH är emellertid inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att undersöka omständigheter som indikerar en olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag förblir opåverkade. Någon skyldighet i detta avseende är emellertid endast möjlig från det datum då kunskap om en viss överträdelse blev känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi, Conductix-Wampfler GmbH, att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Hyperlänkar hänvisar till tredje parts webbplatser med externt innehåll. Trots noggrann granskning tar Conductix-Wampfler GmbH inget ansvar för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrolleras för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Om vi får kännedom om rättsliga överträdelser kommer vi, Conductix-Wampfler GmbH, att ta bort de respektive länkarna omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats skyddas av upphovsrätten. Vidarebefordran, modifiering, kommersiellt bruk eller användning på andra webbplatser eller media är förbjuden. Eventuell kopiering, överföring eller behandling är förbjuden utan skriftligt samtycke från Conductix-Wampfler GmbH. Hyperlänkar till sidorna Conductix-Wampfler GmbH är uttryckligen tillåtna och önskvärda. Vi ber dock att informeras om aktiverade hyperlänkar.