Sekretessförklaring

Integritetspolicy

Utgåva: 25.05.2018

Vi är glada över ditt besök på vår webbplats samt ditt intresse för vårt företag och våra produkter. I det följande informerar vi dig i enlighet med den gällande dataskyddsförordningen, vilka personuppgifter vi

   • din registrering och beställning i B2B-webbshopen https://www.conductix-shop.eu/,
   • vid din onlineansökan,
   • vid registreringen för vårt nyhetsbrev,
   • på kontakt- och beställningsformulär samt
   • vid användning av live-chat och andra funktioner

(hädanefter kollektivt kallad "webbplats"), för vilka ändamål vi använder denna information och hur vi använder den för att optimera våra tjänster för dig.

 

1. Grundläggande information

(1) Du kan skriva ut eller spara det här dokumentet med hjälp av vanliga funktioner i din webbläsare (vanligtvis "Fil" ® och "Spara som").

(2) Om inte annat anges i de följande avsnitten gäller villkoren i denna Integritetspolicy konsekvent för alla webbplatser tillhörande EU-företagen inom Conductix-Wampfler-koncernen, vilka hänvisar till denna Integritetspolicy.

(3) Om inte annat anges i de följande avsnitten gäller den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter som baseras på nödvändigheten att hantera tillhandahållandet av de av dig begärda funktionerna på denna webbplats (artikel 6, punkt 1 b) i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

2. Ansvarig / Dataskyddsombud (DPO)

(1) Ansvarig enl. artikel 4, punkt 7 i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) är

Conductix-Wampfler GmbH

Rheinstr. 27 + 33

DE-79576 Weil am Rhein

i det följande benämnt som "Conductix-Wampfler", "vi" eller "oss". Ytterligare information om leverantören finns i vår Företagsinformation.

(2) Företagets Dataskyddsombud kan nås enligt följande: datenschutz[at]conductix.com eller via vår postadress med tillägget ”Datenschutzbeauftragter”.

3. Tillhandahållande av webbplatsen och loggar

(1) När det gäller enbart informativ användning av webbplatsen, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare automatiskt sänder till vår server. Om du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna informera dig om vår webbplats och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6, punkt 1, s. 1, lit. f GDPR):

   • IP-adress
   • Datum och klockslag för förfrågan
   • Tidzonskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)
   • Innehållet i förfrågan (konkret sida)
   • Tillgångsstatus / HTTP-statuskod
   • Respektive överförd mängd data
   • Webbplatsen som förfrågan kommer ifrån
   • Webbläsare
   • Operativsystem och dess gränssnitt
   • Webbläsarprogrammets språk och version

(2) Användarens IP-adresser kommer att raderas eller anonymiseras efter användningens slut. Vid anonymisering ändras IP-adresserna på ett sådant sätt att detaljerna om personliga eller faktiska omständigheter inte längre kan tilldelas en specifik eller identifierbar fysisk person, eller endast i samband med en oproportionerligt stor tid, kostnad och arbetskraft.

 

4. Cookies

(1) Förutom de ovan nämnda loggdatafilerna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som tilldelas och lagras på hårddisken till den webbläsare du använder, och som ger viss information till den webbplats som ställer in cookien (här genom oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De används för att övergipande göra interneterbjudandet mer användarvänligt och effektivt.

(2) Användning av cookies:

a) Den här webbplatsen använder följande typer av cookies, vars omfattning och verksamhet förklaras här nedan:

   • Sessioncookies (b)
   • Permanenta cookies (c)

b) Sessionscookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. De lagrar ett så kallat session-ID, genom vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt för oss att känna igen din dator när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på respektive cookie. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

(3) För vilka ändamål använder vi cookies?

a) Inställningar och funktioner

När du besöker vår webbplats kommer det land eller språkval du har valt eller som har tilldelats dig att sparas i rullgardinsmenyn i cookies, för att du inte ska behöva ange detta igen vid ett efterföljande besök. Man kontrollerar i förväg om din webbläsare stödjer cookies och den här informationen lagras då i en annan cookie. Därefter kommer land- och språkbaserad kontaktinformation att visas, vilken också sparas. Rättslig grund för detta är artikel 6, punkt 1 S.1 lit. b GDPR.

b) Identifikation

Vi använder cookies för att vid uppföljningsbesök identifiera om du har ett konto i B2B-webbshopen (se undertext nr 9). Rättslig grund för detta är artikel 6, punkt 1 S.1 lit. b GDPR.

c) Reklam

Vi använder reklamcookies för att bedöma effektiviteten av våra reklaminsatser och göra optimeringar av dessa. Vi använder även reklamcookies för att omdirigera användare av vår webbplats till riktade annonsmeddelanden på webbplatser i Google Inc:s (förkortat "Google") visningsnätverk genom AdWords-Remarketing. Rättslig grund för detta är artikel 6, punkt 1 S.1 lit. f GDPR.

d) Analytics

För att kontinuerligt förbättra interneterbjudandet för våra kunder och potentiella kunder använder vi webbanalystjänsten Google Analytics. Genom att använda dessa cookies får vi information från Google om användningen av vår webbplats. Vi får till exempel veta hur ofta och i vilken ordning varje sida visades och hur mycket tid besökare spenderar på våra sidor i genomsnitt. Vi får också veta om användarna har besökt vår webbplats vid ett tidigare tillfälle. Rättslig grund för detta är artikel 6, punkt 1 S.1 lit. f GDPR.

>> se undertext 11 Webbanalystjänster

(4) Kontroll över cookies

Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina egna önskemål och, till exempel, kontrollera eller avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla andra cookies. Befintliga cookies kan raderas via webbläsarinställningarna. Observera att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

För mer information hänvisar vi till vår Cookie Policy

 

6. Produkt- och serviceinformation

(1) För reklamutskick, dvs. e-post med produkt- och serviceinformation, nyheter, information om företaget, inbjudningar till mässor eller evenemang (nedan kallad produkt- och serviceinformation), ber vi berörda parter om deras uttryckliga samtycke samt samtycke till denna Integritetspolicy.

(2) Vi använder den så kallade dubbla opt-in-metoden. Det innebär att vi efter att du har registrerat dig skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som lämnades vid registreringstillfället, där vi ber dig bekräfta att du vill motta produkt- och serviceinformation från oss via e-post. Om du inte bekräftar din registrering inom 72 timmar kommer din information att blockeras och att automatiskt raderas efter en månad. Dessutom lagrar vi dina tilldelade adresser och tidpunkter för registrering och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att bevisa din registrering och vid behov informera dig om eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Efter din bekräftelse lagrar vi din e-postadress i syfte att skicka dig produkt- och serviceinformation. Rättslig grund är artikel 6, punkt 1 S. 1 lit. a GDPR.

(4) Ditt samtycke till mottagande av produkt- och serviceinformation kan återkallas och upphävas när som helst. Du kan återkalla samtycket genom att klicka på länken som finns i varje e-post eller genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges under Företagsinformation.

 

7. Kontaktformulär och e-postkontakt, beställning av dokument

(1) På vår webbplats hittar du olika kontaktformulär som kan användas för att ta kontakt med oss i elektronisk form eller för "beställning av dokument per post". Om en användare väljer det här alternativet, skickas de data som anges på inmatningsskärmen till oss och lagras. Uppgifterna i kontaktformulären överförs krypterade. Motsvarande data kan ses direkt på respektive inmatningsskärm.

Vid tidpunkten försändelsen görs lagras också följande data:

   • Användarens IP-adress
   • Datum och tidpunkt som formuläret skickades

(2) För bearbetning av uppgifterna hämtas alltid ditt samtycke som en del av sändningen och vi hänvisar samtidigt till denna Integritetspolicy. Alternativt kan du kontakta oss via de angivna e-postadresserna. I det här fallet lagras användarens personuppgifter som skickas via e-post. Uppgifterna används exklusivt för att behandla din förfrågan.

(3) Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är artikel 6, punkt 1 lit. a GDPR. Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna, som överförs i samband med att e-post skickas, är artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Om e-postkontakten syftar till beställning av handlingar per post eller ingående av ett avtal, gällerytterligare rättslig grund för behandlingen enligt artikel 6, punkt 1 lit. b GDPR. För Tyskland gäller dessutom följande: Om kontaktförfrågan eller e-postkontakten avser att inleda ett anställningsförhållande, särskilt i samband med en onlineansökan, är rättslig grund § 26 BDSG.

(4) Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsskärmen tjänar endast till att behandla din kontaktförfrågan. Vid kontakt via e-post inkluderar detta också det nödvändiga berättigade intresset för behandlingen av data. Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem.

(5) Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med kontakten. För personuppgifter från inmatningsskärmen för kontaktformuläret och de som skickas via e-post, är detta fallet när respektive konversation med användaren är avslutad. Kontakten avslutas när det kan härledas från omständigheterna att det relevanta ärendet har behandlats ch avslutats. De ytterligare personuppgifter som samlats in under sändningen kommer att raderas senast efter en frist på sju dagar.

 

8. Människor och karriär (Onlineansökan)

(1) Vi annonserar ut lediga platser på vår webbplats. För att behandla din onlineansökan insamlar, behandlar och använder vi dina personuppgifter. Dina onlineansökningsuppgifter skickas via e-post direkt till HR-avdelningen. Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder säkerställer att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt enligt lagbestämmelserna.

(2) Observera att överföringen av uppgifterna via e-post är okrypterad och att uppgifterna eventuellt kan noteras av obehöriga eller till och med förfalskas. Du är välkommen att skicka oss dina dokument per post. Om du har ansökt om en viss position och den redan är fylld, eller om vi anser att en annan position skulle passa dig bättre, vill vi gära vidarebefordra din ansökan inom vårt företag. Vänligen meddela oss om du inte samtycker till det här förfarandet. Efter att ansökningsförfarandet är avslutat, men dock senast efter 6 månader, raderas dina personuppgifter automatiskt om inte du uttryckligen samtycker till lagring över en längre period.

 

9. Användning av vår B2B-webbshop

(1) Om du önskar beställa i vår B2B-webbshop är det för säljavtalets ingående nödvändigt att du anger dina personuppgifter, som vi behöver för att behandla din beställning. Det är därför nödvändigt att du registrerar dig (se undertext nr 10). Obligatorisk information som är nödvändig för ingåendet av avtalet har markerats, ytterligare uppgifter är frivilliga. Efter vår verifiering kommer ditt konto (åtkomstuppgifter) att vara tillgängligt. Vi behandlar de uppgifter som du tillhandahåller för att utföra din beställning. Rättslig grund för detta är artikel 6, punkt 1 S.1 lit. b GDPR.

(2) Om du köper produkter eller tjänster från oss, kommer vi i framtiden skicka informativa e-postmeddelanden avseende liknande varor eller tjänster från vårt sortiment. Rättslig grund för detta är artikel 6, punkt 1 S.1 lit. f GDPR. Sändningen av informationsmeddelanden sker i enlighet med vår Integritetspolicy. Du kan när som helst invända mot detta och kräva att du inte längre får sådana e-postmeddelanden.

(3) På grund av handels- och skattebestämmelser är vi skyldiga att lagra din adress, samt betalnings- och beställningsuppgifter under en tioårsperiod. Efter att den lagstadgade begränsningsperioden löper ut kommer vi dock att begränsa behandlingen. Dina uppgifter kommer endast att användas för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

(5) För att förhindra obehörig åtkomst av tredje part till dina personuppgifter, i synnerhet ekonomiska uppgifter, krypteras beställningsprocessen med SSL-teknik!

 

10. Registreringsfunktion

(1) Du måste registrera dig för tillgång till B2B-webbshopen. Motsvarande data kan ses direkt på respektive inmatningsskärm. Obligatorisk information är markerad med *. De uppgifter som anges vid registreringen kommer att användas när du besöker vår B2B-webbshop. Du kan informeras om leverans eller registrering av relevant information eller tekniska omständigheter via e-post. Om du har avslutat ditt användarkonto, kommer dess data att raderas med hänsyn till användarkontot, med förbehåll när lagring av dessa krävs av kommersiella eller skattemässiga skäl i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. c GDPR. Det är upp till dig att säkra dina uppgifter vid uppsägning före avtalets slut. Vi har rätt att oåterkalleligt radera all data som lagras av användaren under avtalets löptid efter avskaffandet av de lagstadgade lagringsperioderna.

(2) Som en del av användningen av våra inloggningsfunktioner och användningen av användarkontot lagrar vi IP-adressen och tiden för varje användaraktivitet. Lagringen baseras på våra legitima intressen, liksom användarens skydd mot missbruk och annan obehörig användning. En överföring av dessa uppgifter till tredje part sker inte, såvida inte det är nödvändigt för våra fordringar eller om det finns en laglig skyldighet i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. c GDPR. IP-adresserna kommer att anonymiseras eller raderas senast efter 7 dagar.

 

11. Webbanalystjänster

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. („Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", dvs. textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress att i förväg förkortas av Google inom Europeiska Unionens medlemsstater eller i andra stater som sluter avtal med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter samt för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören.

(2) IP-adresser som överförs av Google Analytics som en del av Google Analytics tjänster kommer inte att slås samman med annan data från Google.

(3) Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet med detta. Observera dock att om du gör detta, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats så mycket som möjligt. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att med hjälp av den tillgängliga webbläsarplugin som tillhandahålls av Google ladda ner och installera:

(4) Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Som ett resultat av detta behandlas IP-adresser i en förkortad version, för att utesluta en eventuell personlig referens. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har tilldelats en personlig referens kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna att raderas omedelbart.

(5) Vi använder Google Analytics, för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med den insamlade statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För undantagsfall, där personuppgifter har överförts till USA, har Google EU-US Privacy Shield-certifiering, https://vvvvw.privacy-shield.gov/EU-US-Framevvork. Rättslig grund för detta är artikel 6, punkt 1 S.1 lit. f GDPR.

(6) Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://vvvvw.google.com/analytics/terms/de.html, Översikt över dataskydd: http://wvvvv.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt Integritetspolicyn: http://www.google.defintl/de/policies/privacy.

 

12. Sociala medier

A. Allmän information

(1) Vi använder för tillfället följande plugins för sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+. Leverantören av plugin-modulen kan identifieras genom markeringen på rutan ovanför sin initiala bokstav eller logotyp. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med plugin-leverantören via knappen. I detta fall kommer uppgifterna som anges i undertext nr 3 i denna Policy att överföras. I fråga om Facebook kommer IP-adressen, enligt uppgift från respektive leverantörer i Tyskland, att anonymiseras omedelbart efter insamlingen. Genom att aktivera plugin-modulen överförs alltså personuppgifter till respektive plugin-leverantör och lagras där (hos amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plugin-leverantörer särskilt utför datainsamlingen via cookies, rekommenderar vi att du raderar alla cookies för din webbläsare innan du klickar på den grå rutan.

(2) Vi har ingen inverkan på insamlad data och databehandlingsförfaranden, och vi är inte informerade om den fulla omfattningen av datainsamlingen, syftet med behandlingen eller lagringsperioderna. Vi har inte heller någon information avseende radering av data som samlats in av plugin-leverantörer.

(3) Plugin-leverantören sparar data som samlas in om dig som användarprofiler och använder dessa för reklam, marknadsundersökningar och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för presentation av behovsbaserad annonsering och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot bildandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att utöva denna rätt. Med hjälp av plugins ger vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Rättslig grund för användningen av plugins är artikel 6, punkt 1 S. 1 lit. f GDPR.

(4) Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad i plugin-leverantören kommer dina uppgifter som samlats in från oss att direkt tilldelas ditt befintliga konto hos plugin-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och, till exempel, länkar sidan, lagrar plugin-leverantören också denna information i ditt användarkonto och delar den med dina kontakter offentligt. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framförallt innan du aktiverar knappen, eftersom det förhindrar att information om dig tilldelas din profil hos plugin-leverantören.

(5) Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandliing av plugin-leverantören hittar du i följande Integritetspolicyer från den här leverantören. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

(6) Adresser till respektive plugin-leverantör och URL med deras dataskyddsinformation:

 

B. Särskilda anmärkningar om användningen av "tvåklickslösningen"

Följande bestämmelser gäller i tillägg till och med prioritet före undertext nr 12 A. (1) så länge den motsvarande lokala webbplatsen implementerar avancerade dataskyddsfunktioner. 

Vi använder här den så kallade tvåklickslösningen. Det betyder att när du besöker vår webbplats skickas inga personuppgifter till leverantörerna av plugin-programmen. Leverantören av plugin-modulen kan identifieras genom markeringen på rutan ovanför sin initiala bokstav eller logotyp. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med plugin-leverantören via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och aktiverar det, får plugin-leverantören informationen att du har fått besökt den motsvarande webbplatsen för vår onlinetjänst. I detta fall kommer uppgifterna som anges i undertext nr 3 i denna Policy att överföras.  Vidare gäller undertext nr 12 A oförändrad.

 

13. Användning av Vimeo videokomponenter

Användning av Vimeo:

(1) Vi använder komponenter av leverantören Vimeo på vår webbplats. Vimeo är entjänst som tillhandahålls av Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Varje gång du besöker vår webbplats, som har en sådan komponent, orsakar den här komponenten att den webbläsare du använder laddar ner en motsvarande presentation av komponenten från Vimeo. När du besöker vår webbplats och du är inloggad på Vimeo, känner Vimeo igen den information som samlats in av komponenterna vilken specifik webbplats du besöker och tilldelar denna information till ditt personliga konto hos Vimeo. Klicka t.ex. på "Spela"-knappen eller lämnar en kommentar, så skickas den här informationen till ditt personliga användarkonto på Vimeo och lagras där. Dessutom skickas informationen att du har besökt vår webbplats vidare till Vimeo. Detta händer oavsett om du klickar på komponenten/lämnar kommentarer eller inte.

(2) Om du vill stoppa denna överföring och lagring av data om dig och ditt beteende på vår webbplats genom Vimeo, måste du logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats. Dataskyddsanvisningarna från Vimeo ger mer detaljerad information, särskilt avseende insamling och användning av data från Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

14. Användning av rekommenderad funktion

På enskilda webbplatser erbjuder vi en rekommenderad funktion. Webbplatsbesökare kan skicka en rekommendation till dokument som finns tillgängliga på vår webbplats till tredje part: Mottagaren kommer att få ett e-postmeddelande med motsvarande nedladdningslänk. Motsvarande data som behandlas av oss är direkt synliga på inmatningsskärmen. Obligatorisk information är markerad med *.

 

15. Live-chat

På enskilda webbplatser använder vi live-chat (Messenger). Motsvarande data kan ses direkt på respektive inmatningsskärm. Information om vår live-chat hittar du här: https://www.livechatinc.com/de/; Uttalande från tredje part angående dataskydd https://www.livechatinc.com/privacy-policy/ och om GDPR-överensstämmelse https://www.livechatinc.com/general-data-protection-regulation/

 

16. Automatiserat beslutsfattande

I princip använder vi inte fullt automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 i GDPR för att motivera och genomföra affärsrelationen.

 

17. Profilering

För att kunna informera och ge råd om produkter på ett målinriktat sätt tillhandahåller vi på våra vägnar till resp. tjänsteleverantörer ibland webbanalysverktyg, särskilt spårteknik. Dessa möjliggör behovsbaserad kommunikation och reklam. Vi hänvisar i detta avseende till undertext nr 11 Webbanalystjänster. Leverantörens Allmänna Dataskyddsinformation: https://www.livechatinc.com/privacy-policy/ och avseende GDPR-överensstämmelse: https://www.livechatinc.com/general-data-protection-regulation/

 

18. Dina rättigheter

När personuppgifter om dig behandlas gäller följande rättigheter för oss som Dataskyddsansvarig. Om du vill utöva dina rättigheter eller få mer information, vänligen kontakta oss eller vårt Dataskyddsombud:

a) Rättigheter enligt artikel 15 ff. GDPR

(1) Du har rätt till information enligt artikel 15 GDPR. Under vissa förutsättningar har du rätt att korrigera enligt artikel 16 GDPR, rätt att begränsa databehandling enligt artikel 18 GDPR och rätt att radera ("Rätt att glömmas") enligt artikel 17 GDPR. Dessutom har du rätt att få en utskrift på de data du tillhandahåller i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (rätt till dataöverförbarhet) enligt artikel 20 GDPR, förutsatt att behandlingen genomförs med automatiska medel och baseras på samtycke till artikel 6, punkt 1 lit. a) eller artikel 9, punkt 2 lit. a) eller i ett avtal enligt artikel 6, punkt 1 lit. b) GDPR. För Tyskland: Avseende rätten till information och rätten att radera, gäller begränsningarna enligt §§ 34 och 35 BDSG.

b) Återkallande av samtycke enligt artikel 7, punkt 3 GDPR

Om behandlingen baseras på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter till oss. Detta gäller även återkallande av samtyckesförklaringar som givits oss före ikraftträdandet av EU:s Allmänna dataskyddsförordning, dvs. före den 25 maj 2018. Observera att återkallelsen endast fungerar för framtiden. Behandling som inträffade före återkallelsen påverkas inte.

c) Rätt att överklaga

Du har möjlighet att lämna in ett klagomål hos oss eller ett tillsynsmyndighet för dataskydd, särskilt på din hemort i ditt bostadsland, på din arbetsort eller på orten för den påstådda överträdelsen (artikel 77 GDPR).

d) Rätt till invändning enligt artikel 21 GDPR

Förutom ovan nämnda rättigheter har du rätt att göra invändningar enligt följande:

(1)   Specifik rätt till invändning för enskilda fall

Du har rätt att när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, invända mot att personuppgifter som rör dig behandlas enligt artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR (databehandling baserad på intresseavvägning); detta gäller även för en profilering som stöds av denna bestämmelse i den mening som avses i artikel 4, punkt 4 GDPR.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personliga uppgifter, om vi inte kan fastställa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

(2)   Rätt till invändning mot behandling av data för reklamändamål

I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skicka direktreklam. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i samband med sådan reklam. Detta gäller även för profilering, i den mån den är kopplad till sådan direktreklam Om du gör invändningar mot behandlingen för direktreklam, kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

® Invändningen kan göras på ett formfritt sätt till den adress som anges i undertext 1 i denna Integritetspolicy.

 

19. Säkerhet

(1) Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra anställda och alla tredje parter som är inblandade i databehandling är skyldiga att följa den federala dataskyddslagstiftningen och säkerställa konfidentiell hantering av personuppgifter.

(2) Vid insamling och behandling av personuppgifter via webbshopens kontaktformulär, överförs informationen i krypterad form för att förhindra missbruk av uppgifterna från tredje part.

 

20. Ändring av vår Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder om det är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att anpassa vår Integritetspolicy i enlighet med detta. Vänligen beakta den nuvarande versionen av vår Integritetspolicy.