Åkattraktioner

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the elctrification of Amusement Rides

Säkra och lönsamma nöjesparker

Åkattraktioner i nöjesparker drivs av elektriska system. De behöver fungera lika bra inomhus som utomhus och ofta också i sträng vinterkyla. Brister i de elektriska systemen kan äventyra personsäkerheten och få ekonomiska konsekvenser. Conductix-Wampfler samarbetar aktivt med seriösa nöjesparker för att höja säkerheten på deras åkattraktioner.

På Conductix-Wampfler vill vi driva utvecklingen mot säkrare och lönsammare nöjesparker. Vi förser ledande nöjesparker med stabila elektriska system som det går att lita på och som smälter bra in i åkattraktionernas estetik.

Anlitade av världens mest besökta nöjesparker

Conductix-Wampfler har under årtionden jobbat tätt tillsammans med stora nöjesparker och ledande tillverkare av åkattraktioner. Det gäller både i Sverige och internationellt. Våra elektriska system har testkörts med stor omsorg i världens mest välbesökta nöjesparker.

Det finns en stor spännvidd mellan olika åkattraktioner och en viktig del av vårt arbete är att förse varje attraktion med rätt lösning. Ibland passar en standardlösning som hand i handske och andra gånger skräddarsyr vi det elektriska systemet.

Hörnstenar i produktsortimentet:

Strömskenor. Tåliga strömskenor för kraftmatning av både linjära och svängda åkattraktioner. Strömskenorna kan böjas i stora radier till släpringsdon.

Släpringsdon. Överföring av kraft och signaler till den roterande delen på alla typer av cirkulära åkattraktioner. I sortimentet finns kapslade och okapslade släpringsdon samt fiberoptiska släpringsdon för mer komplexa system.

Induktiv kraftmatning (IPT®). Perfekt för åkattraktioner i vattenmiljö där traditionella strömskenor inte kan användas. IPT® överför kraft och signaler utan direktkontakt och är en självklar lösning för många stora nöjesfält.

Kabelkedjor. Lämpliga för linjära och cirkulära åkattraktioner som matas med kablar eller slangar. 

Fjäderkabelvindor. Praktisk och säker hantering av kablar som matar och styr rörliga ljud- och ljussystem. Används bland annat till nöjesparkens scener.

Jay Radio Remote Controls –  erbjuder att på ett säkert sätt manövrera och kontrollera maskiner på distans. Med hjälp av vår omfattande produktportfölj och lösningar inom industriell radiostyrning, skapar vi kundunika, helt anpassade lösningar utifrån era behov och för just era åkattraktioner.