Flygplatser

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Airport industry

Så utvecklar vi världens flygplatser

Affärsresandet och turismen fortsätter att öka. Flygplatserna brottas med utmaningen att hantera allt fler resenärer och i det arbetet har kraft- och signalsystem stor betydelse.

Conductix-Wampfler förser flygplatser med nästa generations elektriska komponenter. De ökar effektiviteten i bagagehanteringssystemen så att större bagagevolymer kan hanteras under kortare tid. Ett annat prioriterat område är att korta ledtiderna för planen vid gaten. Med rätt elektriska komponenter ökar förutsättningarna för ett snabbare flöde av flygplan och resenärer.

Lösningar med fokus på effektivitet och miljö

Högre hastighet i flödet av bagage, resenärer och flygplan är en viktig aspekt för att öka flygplatsernas konkurrenskraft. Ett annat prioriterat område är miljön.

Flygplanen vid gaten kan kopplas till elnätet, något som sparar flygbränsle och skonar miljön. Conductix-Wampfler erbjuder lösningar för att snabbt ansluta och koppla ur 400Hz-kablarna vid gaten. Genom att kombinera effektiv anslutning med säker kabelhantering uppnår vi tryggare och lönsammare flygplatser.


Hörnstenar i produktsortimentet:

Induktiv kraftmatning (IPT®). Enastående lösning för bagagehanteringssystemet. Energi överförs via magnetfält från en dold skena till en ”kontaktlös” strömavtagare, vilket möjliggör så snabb bagagehantering som är mekaniskt möjligt. Underhåll och reservdelskostnader minskar tack vare slitagefria komponenter. Totalkostnaden för ett IPT®-system är betydligt lägre än för konventionella system.

Motorvindor (PLB400). Motordrivna kabelvindor för 400 Hz-kablar. PLB400 eliminerar behovet av att ha kablar liggande på plattan eller undanstuvade i grop eller upphängda i lyftanordning.  Motorvindan har hög säkerhet och kompakt design samt kan monteras på passagerarbryggan eller på plattan.