Hamnar

Conductix-Wampfler offers several System for the Energy & Data Transmission for Port industry

Skräddarsytt för hamnmiljö

I hamnar är kranar en vanlig syn. De hanterar gods av olika slag – allt från bulkmaterial till containrar. Kraven är stora på att alla gods hanteras säkert och att tekniken fungerar friktionsfritt. Kraftmatningen och signalöverföringen måste fungera, även när förhållandena är extrema.

Conductix-Wampfler är världsledande när det gäller strömförsörjning till kranar. Vi förser dig med pålitlig strömmatning och signalöverföring som ökar din konkurrenskraft. Produkterna skräddarsys av våra ingenjörer för att passa varje unik hamnmiljö.

Smarta lösningar för hamnar

Conductix-Wampflers lösningar för hamnar inkluderar utrustning för kranar samt materialhanteringsutrustning och maskiner. Många av lösningarna är nyckelfärdiga.

Grundförutsättningen är att alla lösningar har maximal driftsäkerhet och bidrar till en effektivare hamnmiljö. En annan viktig aspekt är ”E-shore” (landström), vilket gör att hamnanläggningarna blir mer miljövänliga. Elektriska produkter från Conductix-Wampfler är viktiga pusselbitar i arbetet för en ”grönare” hamnmiljö.

Hörnstenar i produktsortimentet:

Motorvindor. I Conductix-Wampflers produktutbud finns både vindor med magnetkoppling och frekvensdrivna vindor. Motorvindorna är modulbaserade och används bland annat till konvertering av dieseldrivna kranar (MHC) till elektriska kranar. Ett annat utbrett användningsområde är att ansluta fartyg till landström.

Kabelvagnssystem. Komplett utbud av kabelvagnssystem som monteras snabbt och smidigt i hamnen. Välj mellan drivna och odrivna kabelvagnssystem som utan problem hanterar hamnkranarnas åkrörelser.

Strömskenor. Effektiv kraftmatning till kranars åkrörelser med möjlighet att utöka antalet poler för signalöverföring.  Strömskenor kan även monteras under kajen för längsåksmatning av kranar.

Kabelkedjor. Anpassade för att hantera kraft- och signalkablar som klarar hamnkranars rörelser.

Släpringsdon. Traditionella och fiberoptiska släpringsdon som ger avbrottsfri kraft- och dataöverföring till roterande enheter. Ideala för hamnkranar och kabelvindor.

Kabelskydd. Trenchguard och CoverZIP är kabelskyddssystemen som garanterar säker kabelhantering. Skyddar kablarna från korsande fordon.

Fjäderkabelvindor. Automatisk upprullning för rörlig kraftmatning. En pålitlig lösning som minimerar risken för driftstopp i hamnmiljöer.