Hantering av bulkmaterial

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission System for Bulk Material

Produkter som klarar hårda belastningar

Många bulkanläggningar körs dygnet runt alla dagar. De måste vara driftsäkra trots damm, korroderande material och när explosionsrisken är överhängande.

Conductix-Wampfler förser bulkhanteringsindustrin med pålitliga energi- och dataöverföringssystem som är enkla att underhålla. Våra produkter driver utrustning såsom stackers/reclaimers, avlastningsvagnar, skeppslastare/skeppslossare och kranar.

För mer driftsäker
bulkhantering

Conductix-Wampfler erbjuder nyckelfärdiga lösningar som utvecklar och stärker din bulkhantering. Vi har mångårig erfarenhet av bulkhanteringsutrustning, vilket gör att vi snabbt guidar dig till rätt produkter. Tack vare en världsomspännande försäljningsorganisation har du alltid nära till Conductix-Wampfler. Du får starkt stöd i dina projekt och bra förutsättningar att växa globalt.

Hörnstenar i produktsortimentet:

Motorvindor. Effektiv upprullning av kablar och slangar till maskiner såsom stackers/reclaimers. Motorvindorna har magnetisk koppling eller frekvensstyrd drift.

Kabelvagnssystem för kablage. Kabelhantering för kranbryggor, skeppslastare och transportband. Klarar dammiga och särskilt utsatta miljöer.

Kabelkedjor. Hanterar kablar eller slangar på bulkmaskiner. För raka och cirkulära tillämpningar.

Kabelskyddssystem. Med kabelskyddssystemen Trenchguard och CoverZip förlänger du livslängden på kablar nedlagda i spår.

Strömskenor. Tåliga och specialdesignade strömskenesystem som kan strömförsörja rörlig utrustning. I produktutbudet finns också rostskyddade överdrag.

Fjäderkabelvindor. Lämpliga för vertikal eller horisontell förflyttning av bulkhanteringsmaskiner.

Jay Radio Remote Controls –  erbjuder att på ett säkert sätt manövrera och kontrollera maskiner på distans. Med hjälp av vår omfattande produktportfölj och lösningar inom industriell radiostyrning, skapar vi kundunika, helt anpassade lösningar utifrån era behov och för just er materialhantering.