Metallindustri

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Metallurgy market

Vi utvecklar metallindustrin

Stålverk, valsverk och skrothanteringsanläggningar kräver tåliga maskiner som kan jobba i höga temperaturer. Driftstopp är kostsamma och måste undvikas.

Conductix-Wampfler arbetar för att utveckla svensk och internationell metallindustri. Vi erbjuder kraft- och signalöverföring som tål hög värme, gnistor, metallstänk och ledande dammpartiklar. Produkterna har specialutvecklade värmeskydd och strömskenor med högtemperaturisolering.

Smarta lösningar för tuffa förhållanden

Conductix-Wampflers produkter är efterfrågade över hela världen. De har genomgående hög slutfinish och en given plats i metallindustrin.

Våra goda kunskaper om metallurgiska processer är en av anledningarna till att kunderna vänder sig till Conductix-Wampfler. En annan anledning är att vi ger snabb och kundnära rådgivning och service. Sälj- och serviceorganisationen finns inte bara i Sverige, utan också internationellt. Vi växer och expanderar tillsammans med dig som är kund.

Hörnstenar i produktsortimentet:

Strömskenor. I sortimentet finns strömskenor upp till 6000A. Används till kraftmatning av kranar i all typ av metallindustri.

Kabelvagnssystem. Pålitlig kabelhantering för alla process- och hanteringskranar med kurvor eller raka banor. Förmonterade kabelvagnssystem ger avsevärt minskade installationstider.

Motorvindor. Pålitlig hantering av kablar och slangar till transfervagnar. Lösningarna kräver minimalt med underhåll.

Fjäderkabelvindor. Kraftmatning till magneter i skrothanteringskranar är ett av användningsområdena.

Kabelkedjor. Ideala för rörlig utrustning. Hanterar kablar och slangar i många olika applikationer.

Släpringsdon. Överföring av kraft och signaler till vridbara ok, tänger och andra applikationer på kranar.

Jay Radio Remote Controls –  erbjuder att på ett säkert sätt manövrera och kontrollera maskiner på distans. Med hjälp av vår omfattande produktportfölj och lösningar inom industriell radiostyrning, skapar vi kundunika, helt anpassade lösningar utifrån era behov och för just era metallurgiska tillämpningar.