Miljöteknik

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmissions Systems for the Environmental Technology industry

Utrustning till en expansiv framtidsbransch

Miljöteknik är ett område som fortsätter att växa. Många satsningar görs på vattenreningsutrustning, sedimenteringsbassänger, komposteringsanläggningar och slamhanteringssystem. För att hantera miljöavfallet krävs effektiva kraft- och signalöverföringssystem.

De flesta miljöanläggningarna är placerade utomhus och omgivningen kan vara korrosiv. Conductix-Wampfler levererar tåliga produkter som har lång livslängd och klarar extrema förhållanden.

Lång livslängd och låga underhållskostnader

Conductix-Wampflers lösningar har global spridning. De utvecklar olika segment inom miljöteknik och ger konkurrensfördelar till våra kunder.
I utvecklingen av produkterna har vi fokuserat extra mycket på att de ska klara påfrestande omgivningar och ge låga underhållskostnader. Kraft- och signalöverföringen får högsta trygghet och stabilitet.

Hörnstenar i produktsortimentet:

Motordrivna kabelvindor. Stryktålig hantering av kraftkablar och signalkablar till sedimenteringsbassänger.

Fjäderdrivna kabelvindor. Används till hantering av kortare kraft- och signalkablar till sedimenteringsbassänger. Vindorna används också för att mata torksystem.

Kabelvagnssystem. Vid längsmatning av kablar till sedimenteringsbassänger, torkutrustning och andra rörliga maskiner. ATEX-certifierade kabelvagnssystem finns tillgängliga för platser som kräver explosionsklassad utrustning. För reningsanläggningar och komposteringsanläggningar rekommenderas system i syrafast/rostfritt stål.

Släpringsdon. Överför kraft och signaler till den roterande enheten på cirkulära sedimenteringsbassänger. ATEX-certifierade släpringsdon finns tillgängliga för platser med behov av explosionsklassad utrustning.

Strömskenor. För längsgående kraftmatning till sedimenteringsbassänger. Kan också bockas till släpringar för cirkulära sedimenteringsbassänger.

Jay Radio Remote Controls –  erbjuder att på ett säkert sätt manövrera och kontrollera maskiner på distans. Med hjälp av vår omfattande produktportfölj och lösningar inom industriell radiostyrning, skapar vi kundunika, helt anpassade lösningar utifrån era behov och för just era miljötekniska applikationer.