Offshore, Olja och Gas

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Offshore industry

Stor erfarenhet av marina miljöer

Offshoreindustrin kräver robusta elektriska komponenter som inte påverkas negativt av havets inverkan med saltvatten, fuktangrepp och starka vindar. Kraft- och signalöverföringen bör vara mer eller mindre underhållsfri – och ofta krävs att utrustningen uppfyller krav och standarder såsom ATEX, IECEx och UL.

Conductix-Wampfler har lång och gedigen erfarenhet av utrustning för marina miljöer. Våra produkter har den hållbara konstruktion som ger framgångsrik prospektering och produktion på riggar och fartyg.

Produkter som utvecklar dina applikationer

Conductix-Wampfler har arbetat med offshore, olja och gas i flera decennier. Med tiden har vi förvärvat djupa kunskaper och god förmåga att välja rätt produkt för varje applikation. Varje projekt har sina utmaningar. Våra medarbetare står redo att vägleda dig till de produkter som utvecklar dina applikationer. 

Hörnstenar i produktsortimentet:

Släpringsdon. Överföring av kraft, signaler och data till alla slags roterande applikationer. Släpringsdonen från Conductix-Wampfler kan fås med olika kapslingar och olika innehåll. För system som är mer komplexa erbjuder vi även släpringsdon för fiberoptik.

Motorvindor. För produktlastningssystem som kräver ventilation med gasanslutning. Motorvindor kan utrustas för att köra ut och lagra slang med gasventil.

Kabelkedjor. Styr och skyddar kablar och slangar samt möjliggör blixtsnabb kraft- och signalöverföring.

Kabelvagnssystem. Lämpliga för krävande applikationer i marina miljöer. Kan bland annat kraftmata kranar samt hantera elektriska kablar och luft- / hydraulslangar.

Fjäderdrivna kabelvindor. Ger snabb och automatisk kabelupprullning på kranarmar och portalkranar.

Buffertar och dämpelement. Säkra buffertar för området offshore, olja och gas. Ger effektivt skydd mot kollisioner av rörlig utrustning.