Tunnlar

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Tunneling industry

Till elintensiva maskiner i tunnelmiljöer

Tunnlar för vägar, tåg eller vattenkraft grävs ofta av maskiner av typerna TBM (Tunnel Boring Machine, också kallas ”mullvad”) och MRE (Mechanized Rock Excavation). Maskinerna är stora och mycket elintensiva. De kräver kraftmatning och signalöverföring som effektivt står emot damm och vatten.

Conductix-Wampfler tillhandahåller tillförlitlig utrustning för tunnelmiljöer. I sortimentet finns bland annat specialanpassade motorvindor som hanterar stora dragkrafter i extra grova kablar. Våra ingenjörer studerar din applikation och föreslår kundanpassade lösningar.

Robusta och tåliga lösningar

Conductix-Wampflers produkter för tunnlar är konstruerade för att arbeta i krävande omgivningar och att klara spänningar upp till 36 kV. Tillförlitligheten i produkterna kombinerad med en hög servicenivå har givit oss nöjda kunder över hela världen.

Utgångspunkten för våra lösningar är kundernas applikationer. Genom skickliga applikationsingenjörer tar vi fram lösningar som överträffar dina förväntningar.

Hörnstenar i produktsortimentet:

Motorvindor. Våra motorvindor kan hantera kablar och slangar med mycket stor diameter. Kablarna och slangarna får utmärkt skydd, vilket garanterar säker överföring av kraft och signaler.

Släpringsdon. Till motorvindorna behövs släpringsdon som står emot stora påfrestningar och är byggda för att klara effektbehovet. Conductix-Wampflers släpringsdon har kvalité och egenskaper som gör dem till ett naturligt val för applikationer i tunnlar.