Vindkraftverk

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for Wind Turbines

Elektriska komponenter för morgondagens vindkraftverk

Teknikutvecklingen går snabbt när det gäller vindkraftverk och förnybar energi. Tillverkarna efterfrågar elektriska komponenter som är pålitliga och gör vindkraftverken mer ekonomiskt lönsamma.

Conductix-Wampfler förser vindkraftstillverkare med utrustning för avancerad kraft- och signalöverföring. Komponenterna och materialen har optimal prestanda och innebär minimalt underhåll av vindkraftverken. Produkterna är en viktig pusselbit för en mer kostnadseffektiv vindkraftsindustri.

Underhållsfri och driftsäker vindkraft

Kunskap och erfarenhet ger goda förutsättningar till effektiv rådgivning. På Conductix-Wampfler vägleder vi till rätt kraft- och signalöverföring för varje vindkraftapplikation.

Nya strömskenor och släpringar lyfter vindkraftsindustrin till nya nivåer. Conductix-Wampflers produkter är moduluppbyggda, vilket ger flexibla och kundanpassade lösningar. Målet är en underhållsfri och driftsäker vindkraftsindustri.

Hörnstenar i produktsortimentet:

Tower BussTM (Strömskenor) i aluminium. Ett kostnadseffektivt alternativ till kablar för att leda ned kraften. Strömskenorna består av korrosionsbeständigt härdat aluminium och är konstruerade för låg- och mellanspänning. En spridd vindkraftslösning som använts framgångsrikt i hundratals vindkraftverk.

Släpringsdon. En lösning utvecklad av Conductix-Wampfler som innefattar guldpläterade ringar och guldlegerade borstar. Uppfyller kraven på varaktig överföring utan underhåll och finns också för fiberoptisk dataöverföring (FORJ). Släpringsdonen från Conductix-Wampfler är en nyckelfaktor i arbetet för en mer kostnadseffektiv drift av vindkraftverk.