BestaPower - Tryckluft och kraftmatningssystem

Säkrare arbetsmiljö med nya trycklufts- och kraftmatningssystem

Ytterligare information

Conductix-Wampflers trycklufts- och kraftmatningssystem är utvecklade för att förflytta verktyg längs monteringslinjen. Systemen är ideala för verkstadsindustrin och ökar flexibiliteten och säkerheten.

Så förhindras olyckor
Fritt liggande kablar och slangar innebär en stor olycksrisk. Genom rätt tillförsel av tryckluft och kraftmatning till verktygsbärarna minskas olycksrisken drastiskt. Lösningen kan till exempel göras med W5-traxX eller Bestapower – två smarta modulsystem som kan skräddarsys för alla applikationer.

En succé inom bilindustrin
W5-traxX och Bestapower är populära val inom många industrisegment. Till exempel har tusentals meter Bestapower-skenor och tillbehör installerats i olika produktionsenheter inom bilindustrin.

Downloads