Dataöverföringssystem

Innovativa dataöverföringssystem som alltid går att lita på

Ytterligare information

Det finns flera metoder för säker dataöverföring. En av dem baseras på strömskenor och släpringar med Powertrans®-Ib. Dataöverföringssystemet överbryggar korta avbrott, som kan uppstå på grund av föroreningar och oxidation.

Induktiv kraftmatning
Utöver Inductive Power Transfer (IPT®) finns en annan metod för induktiv kraft- och signalöverföring, iDAT. Med induktiv kraftmatning genereras inga radiovågor, vilket medför att signalen varken stör eller påverkas av radiobaserade nätverk.

Fiberoptik
Genomslaget för fiberoptik har varit enormt. Dataöverföring med fiberoptisk svivel (FORJ) fungerar som en elektrisk släpring, men med ljussignaler. Till detta pålitliga dataöverföringssystem kan fiberkablar av plast (POF) användas.  Metoden kräver inget underhåll och påverkas varken av vibrationer, fukt eller magnetism.

Downloads