Kabelskyddssystem

电缆保护系统

Trenchguard och CoverZIP är kabelskyddssystemen som skonar kablar från skador. De passar alla miljöer – även de mest krävande – och skyddar kablarna från fordon som korsar vägbanan.

Många fördelar
Skyddet mot påkörningar och nedfallande föremål är effektivt. Dessutom gör Trenchguards och CoverZIP’s spårbaserade teknik att kranarna kan köra i valfri hastighet. Arbetet i hamnen, containerterminalen eller stålverket kan pågå för fullt med ökad lönsamhet.