Eftermontering / Renovering-modernisering

När ett energi- och dataöverföringssystem har varit kontinuerligt i drift under flera år kommer det till slut att behöva renoveras eller bytas ut.

När det inte längre är ekonomiskt hållbart att fortsätta att använda ett äldre system med dess driftbegränsningar är det lämpligt att göra en uppgradering.

Allt eftersom maskintekniken utvecklas mot snabbare drifthastigheter och högre kapacitet kan de nuvarande energi- och dataöverföringssystemen som de används idag visa sig vara otillräckliga för att uppfylla framtida förväntningar. Detta kan driva på behovet av en uppgradering eller ett byte av systemet.

Eftermontering - renovering - modernisering - service - Conductix-Wampfler

Moderniseringar för att gå snabbare, högre och längre

Maskiner har i allt högre grad automatiserats och går snabbare än någonsin. Detta driver i sin tur behovet av ännu kapablare energiöverföringssystem och driver behovet av högre dataöverföringskapacitet. Endera av de här avancerade behoven kan leda till att ett befintligt system behöver bytas ut. Conductix-Wampfler hjälper er gärna att välja bland vårt breda sortiment av produktlösningar och avgöra vilken anpassad lösning som uppfyller era behov.

Allt eftersom utvecklingen inom överföring fortsätter kan aktuella lösningar, till exempel kan kabelkedjor ersättas med ett strömskenesystem för dataöverföringsfunktionalitet av hög kvalitet i realtid. Med de förbättrade skenorna får din applikation betydande driftfördelar.

Ett annat sätt att förbereda sig för morgondagens dataöverföringskrav är att eftermontera fiberoptisk kabel på en motordriven kabeltrumma.

Uppgradering eller utbyte av systemet

Efter decennier av kontinuerlig användning kan era gamla energi- och dataöverföringssystem behöva förnyas helt. När hela systemet närmar sig slutet av sin livslängd ökar risken för kostsam nedtid och användaren bör överväga en fullständig systemuppgradering, eller att byta ut det.

Hur vi kan hjälpa till

Conductix-Wampfler erbjuder diverse paket för att återuppbygga, renovera och modernisera system som skräddarsys efter din specifika applikation och era behov. Den här tjänsten täcker ett brett spektrum och är anpassad efter din vision från erbjudandet fram till leveransen av ett direkt ersättningssystem. Vi erbjuder ett nyckelfärdigt jobb, inklusive demontering, avfallshantering av det gamla systemet, installation och idrifttagning av det nya systemet.

Se vår globala kontaktsida för att ställa frågor om vårt renoverings-/moderniserings-erbjudande.