Containerhantering

RMG Container Cranes are moving containers in a container block at a container terminal

Effektiv och tillförlitlig containerhantering

Containrar har en nyckelroll i internationella varutransporter. Järnvägs- och vägterminaler och containerhamnar är viktiga knutpunkter som kräver säker och avbrottsfri containerhantering. Strömförsörjningen av containerkranar, spårbundna portalkranar (RMG) och hjuldrivna portalkranar (RTG) måste fungera problemfritt.

Conductix-Wampfler har länge anlitats av containerhanteringsindustrin. Vi utrustar containerkranar med nyckelfärdiga lösningar som innefattar elkomponenter av högsta kvalitet.

Nyckelfärdiga lösningar för containrar

Conductix-Wampfler erbjuder strömförsörjning och elkomponenter som klarar all slags containerhantering. Med nyckelfärdiga produkter och personlig vägledning har vi blivit en respekterad och uppskattad leverantör. Utvecklingen går mot hamnmiljöer som är fria från fossila bränslen. Pålitlig elförsörjning från Conductix-Wampfler blir en av grundbultarna i framtidens helautomatiska containerhantering.

Hörnstenar i produktsortimentet:

Motordrivna kabelvindor. Kundanpassade lösningar för STS- och RMG-kranar. Kabelvindorna hanterar kablar för kraft- och signalöverföring. Specialutvecklade släpringsdon och fiberoptiska kollektorer säkerställer avbrottsfri kraft- och signalöverföring. Ett av användningsområdena är konvertering av dieseldrivna RTG-kranar till eldrivna ”E-RTG-kranar”.

Kabelvagnssystem för kablage. Tillförlitliga kabelvagnssystem med eller utan motordrift. För kraft- och signalkablars åkrörelser på containerkranar.

Kabelkedjor. Lämpliga för hantering av kranars åkrörelser som alternativ till kabelvagnssystem. Särskilt lämpliga när flera kablar används.

Strömskenor. Säker kraftmatning och dataöverföring till “E-RTG-kranar”. Strömskenorna är särskilt lämpliga vid åkrörelser och passar kranar av STS-typ. Välj mellan Conductix-Wampflers nya helautomatiska system och våra traditionella lösningar.

Induktiv kraftmatning (IPT®). Revolutionerande lösningar som bygger på induktiv laddning (IPT® Charge). För batteridriven containerutrustning i hamnmiljö, till exempel automatiska fordon (AGV) och gränsletruckar.

Kabelskyddssystem. Trenchguard och CoverZIP är mycket lämpliga vid containerhantering. Systemen förhindrar fordon från att skada kablarna.

Jay Radio Remote Controls –  erbjuder att på ett säkert sätt manövrera och kontrollera maskiner på distans. Med hjälp av vår omfattande produktportfölj och lösningar inom industriell radiostyrning, skapar vi kundunika, helt anpassade lösningar utifrån era behov och för just er container hantering.