Buffertar / Dämpelement

Heltäckande utbud av buffertar och dämpelement

Ytterligare information

I moderna industrianläggningar går produktionstakten allt snabbare samtidigt som kraven på ergonomisk arbetsmiljö ökar. För att klara detta behövs buffertar och dämpelement av bästa kvalitet.

Gummibuffertar och cellbuffertar
Conductix-Wampfler utrustar industri och kranar med olika slags buffertar och dämpelement. Det finns utrustning till så gott som alla applikationer och ofta ingår gummibuffertar och cellbuffertar som en del av lösningen. När standardsortimentet inte räcker till specialutvecklar vi nya buffertar och dämpelement.

Downloads