Scenteknik

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmisson Systems for the Stage Technology industry

Spetskompetens inom scenteknik

En lyckad föreställning bygger på att scentekniken fungerar prickfritt. När delar av scenen höjs, sänks eller förflyttas krävs rörliga ljud- och ljussystem, som i sin tur kräver särskild kraft- och signalöverföring.

Conductix-Wampfler har arbetat med scenteknik i mer än 50 år. Vi är en del av utvecklingen mot dagens avancerade scenteknik och anlitas i Sverige och internationellt. Utöver att tillhandahålla utrustning för scenteknik kan vi erbjuda kvalificerad rådgivning samt ansvara för idrifttagning av utrustningen.

Från enskilda komponenter till totallösningar

Det spelar ingen roll om scenapplikationerna är komplicerade. Vår uppgift är att förse dig med produkterna som gör att allt fungerar.

Vissa kunder köper enskilda komponenter. Andra anlitar Conductix-Wampfler som totalleverantör inom scenteknik. De får driftsäkra produkter för kraft- och signalöverföring men också vägledning genom hela scenprojektet inklusive val av kablar och tillbehör.


Hörnstenar i produktsortimentet:

Fjäderkabelvindor och motorvindor. Ljudlös och automatisk hantering av belysningskablar, DMX-kablar och Ethernetkablar när ljusrampen rör sig.

Kabelvagnssystem. Används på egen hand eller tillsammans med fjäderkabelvindor för att uppnå rörliga system med maximal flexibilitet.

Kabelkedjor. Ideala vid matning och styrning av scenlyft. Hanterar många kraft- och signalkablar samtidigt.

Induktiv kraftmatning (IPT®).Pålitlig induktionsteknik som kraftmatar scenutrustningen utan att publiken märker det. IPT® kan även användas i applikationer med kurvor för att kraftmata rörliga delar på scenen.

Strömskenor. Kraft- och dataöverföring till rörligt ljus, högtalare och mediatorn. Ett enskilt strömskenesystem kan mata flertalet enheter. I Conductix-Wampflers sortiment finns också bockade strömskenor som används till att överföra kraft och signaler till roterande scener.

Släpringsdon. Avbrottsfri överföring av kraft, signal och data – såsom DMX, Ethernet, Profibus och CAN-bus – till rörliga scener eller rekvisita.