Kollektivtrafik

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Transit industry

För en bransch i snabb tillväxt

När trafikproblemen växer vänder sig allt fler till kollektivtrafiken. De som reser kollektivt slipper bilköerna samtidigt som luftföroreningarna och C02-utsläppen minskar.

Conductix-Wampfler erbjuder elektriska system och komponenter som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft. Gemensamt för lösningarna är att de är driftsäkra, energieffektiva och kräver minsta möjliga underhåll. En av de viktigaste produktgrupperna är strömskenor, som används till transportlösningar såsom LRT (light rail transit), monorail och APM (automated people movers).

Nya lösningar som är hållbara för miljön

Conductix-Wampfler är starkt delaktiga i utvecklingen mot nya kollektivtrafiklösningar som är skonsamma för miljön. Våra ”gröna” produkter inkluderar strömskenor i aluminium/rostfritt, beröringsfria laddningssystem och kontaktlösningar för kraftmatning av tåg.

I mer än 60 år har vi levererat högeffektiva lösningar för kollektivtrafik. Vi har erfarenheten, kunskaperna och testutrustningen som leder er till framgång.

Hörnstenar i produktsortimentet:

Strömskenor. System med strömskenor i intervallet 320­–4500A för kollektivtrafik såsom APM, PRT, LRT och monorail. Conductix-Wampfler erbjuder också lösningar upp till 6000A för system där kraftmatningen sker från ett tredje eller fjärde spår.

Testkörning. Rigorösa tester av järnvägsspår och spårbunden trafik. Med vårt analysverktyg PRIAS (Power Rail Impact Analysis System) säkerställer vi att kollektivtrafiken får optimal konstruktion och funktion.